Mon01222018

وروستی بدلون11:59:55 غ.م.


شاته افغانستان د افغانستان مسايل سياست طالب درک كړی چه دا طالب کوم تعبیر لری اودا چا جوړ کړی


طالب درک كړی چه دا طالب کوم تعبیر لری اودا چا جوړ کړی

چارشنبه، 26 زمری 1390 | وخت: 17:47

Talibanماداسی فکر کاوه چه دا دافغانستان سیاست پوهان به لږ ډیر پوهیږی خو اوس چه ددی زمانی مدیریت سیاسی تحلیل گران دنظام اوموجوده دولت او حکومت دا کار مندان عالی رتبه دصلاحیتونو او اختیاراتو خاوندان دمختلفو مراجعو خاص انگشت شمار کسان گورم اود مدیرت اطراف او ماحول ته خیال کوم نو تعجب خو نه بلکه خندا راځی اوهغه متلونه را یادوی چه پخوانو هوشیارانو به کله کله په موقع سره او په خپل جای دهغه ذکر کاوه لکه چه وایی ( له نشته میړو ملک دی شو میرو) یعنی دنارینه دنه درلودلو په وجه دی کلی مشر او ملک هغه میرو شو چه هلکانو به پری .... کول اودا د کاذب مدیرت اطراف اوماحول ته چه گورم نو زما په خیال......... ډیر ترینه پاک ده دا ځکه چه دیوه افغان مشر اطراف مشاورین اود مصلحت خلک داموجوده بحران جوړوونکی ملی مجرمین دولس قاتلین فاسدین مفسدین جنایت کوونکی دمحاکمی وړ څيری وی نوبیاخو مدیریت باید .... وی ځکه چه وایی( اب از روی کا سه خورده میشود) یا داچه (شخص را از ماحول ان بشناسید) په هر حال چیرته چه ددی تولو جاسوسانو پردو غیر افغانی مزدورانو لا سونه بند دی دا ددی ولس قوم او ملت خلک نه دی او یوکس یی هم نه غواړی اونه یی تا ییدوی دحقیقت نه به ترکومه پوری سترگی پټوو یوه ورځ خوبه رښتیا وایو او که ټول عمر یی پنهان کړو رب العالمين خوبه را نه پوښتنه کوی بیابه جواب وایو او که نه ؟

حقیقت داده چه ما دیوه عاقل بالغ دانا پوه سیاسی په وطن مین اوبادرده افغانی طالب سره په دوبی کی ولیدل اودا می خیال وو چه زه باید طالب درک کړم وی پیژنم دا کوم خلک دی او ولی طالب جوړ شویدی اودا خلک ولی دومره ترینه نفرت کوی ؟

داټول حالات خو ما لیدلی اوگورم یی خو دا مهمه وه چه دیوبادرک طالب له خولی یی واورم هغه زماد ډ یرو پوښتنو جوابونه داسی وويل؟ زه افغان یم په افغانستان کی پیداشوی یم په افغانستان کی لوی شوی یم تعلیم لرم متداوله علوم می لوستلی قوم می هلته کلی می هلته خپلوان می هلته په افغانستان کی دی اوزه طالب جوړ کړی شوی یم ځمکه جایداد قوم قبیله خپل خپلوان می شته ډم لرم اهنگر لرم نجار لرم او تراوسه پوری حق ورکوم زما ډم زما گلکار نجار مشکی او گا ډیوان معلوم ده زه طالب جوړ کړی شوی یم اوداکار یو تعداد خلکود یوه سازش او استثماری توسعه طلبانه او مستعمره جویی خصایلو او شریکو گټو په مصلحت او بهره برداری کولو سره شوی ده اوهغه جهتونه دادی: اول : امریکا : دغربی انسان خوړونکی استثماری یکه تاز بدماش اوضد انسانی ځناورانو داطرحه جوړه کړه چه که دطالب نظام دولت او حکومت وی مونږ په غراق عربو افغانستان قابض کیدای نشو چه قابض نشو نوبیا خودا دعربو تیل او گاز / دافغانستان دا جیوپولیتیک جیو ستراتیژیک جیو اکانومیک ماحول او ددنیا بام پامیر چه دامریکا دټول عمر ارزو او هدف ووزمونږ ترلاسه کیدلی نشي نوزمونږپه ډله کی یی داسی مزدوران انگریزی جاسوسان او دشبکونامطلوب کسان را دننه کړ ه چه دطالب نظام یی دخلکو په ذهن کی یو ببو معرفی کړ زمینه يي دبن کرغیړ نی نامطلوبی دسیسی ته مساعده شوه اود افغانانو په لمسون یی دا موجوده حالات را پیداکړی اوس خود افغان خپل زامن کورکلی او ماحول او نظام له دی غوبل او خر گری نه نجات ور کړی او په نورو خودی خپل زامن نه وژنی........

 

امريكا بخاطرختم عقاید اسلامی ونشر واشاعت عیسویت فحشا محو كلتور افغاني مارا دښمن وطالب میخواند / مانع عمده برسر راه منافع مادی ومعنوی وتوسعه طلبی واستثمار واستعمار مارا می پندارد وهستیم وخواهیم بود وماصلح نداریم ونخواهیم نمود وبیرقی اعلان می داریم که هردو جهت مارا دشمن وطالب خوانده وما هردو جهت را محوه نموده ادمه می دهیم اما بخاطر داشته باشدکه افغانستان اگر تجزیه شد ویا اگر با بیدینی وعیسویت وبودایی وعیاشی طورعاجل خاتمه نداد تاکتیک برخوردما رنگ دیگری خواهد داشت باخبر که این خاک افغان است خانه مشترك همه ساكنين اين سر زمين تاريخي است نه ازچند جاسوس انگشت شمار پنجشیری بدخشی و هزاره نیست واگر شک دارید من اسناد معتبر حصول امتیاز ات شبکه جاسوسی که مارا با ان متهم نموده اند از برها ن الدين ربانی بنشر خواهم سپرد واعتراف هم خواهند نمود که کی درکجا چقدر برایش تادیه نموده با ککو کانتی ننتل خانمش وبا......شب گزرانی مس..... حتی تصویرو اسناد داریم

دوم : هغه خلک دی چه هغوی داسلام مخالف ودروس مزدوران جاسوسان دکی جی بی پخوانی مسلکی غړی دی مرکز یی په ماکوباکو کیده اخلاق نلری اسلام نه لری قوم نه لری غیرت نه لری شرافت نه لری سړیتوب نه لری افغانیت نه لری ماته دافغان په سترگه نشی کتلای زما له موجودیت نه په ملک کی ویره لری مانه کرکه کوی ماته طالب وایی ماته القاعده وایی اوماددی ملک دشمن بولی ماخپل دشمن بولی ماته افغان نشی ویلای او دا ټاپی او مهرونه زما په غیاب کی په ما وهی ددشمن اود عیسویت او ستمیت کجروی فحاشی بدنامی وطن فروشی بی ناموسی ضدکلتوری ضد افغانی دایرانی ټگانو اود روسی تزاری خرسانو اوداسی نورو ټولو استخباراتی فاحشو شبکو سره تړاوو لری اود خپل بادار په حمایت خپله ښځه اوبچیان له ما افغان نه ساتی اوزما نه دبل تکه په موجودیت افتخار کوی هغه طالب جوړكړی یم اوداځکه چه زما په موجودیت کی نه دی شته او نه دده بادار اوداخلک خلقیان پرچمیان ستمیان شعلویان شمالی ټلوالا نظار اودوستم خیل دی مونژ سره هیچا دروغی جوړی خبری نه دی کړی اونه راسره روغه کولای شی اوپه بودنه دموژک نیول ناممکن هم ده یوجاسوس بدخشی به کوم جرات کولای شی چه مونژسره کشینی او خبری وکړی مونږته خود یوی شبکی خلک وایی خودا بدخشی ربا ني خو دشلو په نکاح کړی شوی ده اودا غربی اسناد رسانی مجلی اخبارونه او دده اعترافات وگوری داخود مرگی اودافغانی ننگ یوتورتا ريخي داغ دي .

هموطن عزیز درتمام جهان احزاب وجود دارد یکی خلقی یکی پرچمی یکی اسلامی یکی وهابی یکی کمونست یکی سوسیالست یکی نازیزم یکی از ماوو وغیره وغیره پیروی می کند وهمگی دارای حقوق نظر وفعالیت ها ودر مورد تعالی وترقی اجتماع کوشان می باشد اما این بي مسلكان وخرسان مارا نمی تواند درکنار خود قبول دارشود ومارا مخالف منافع فردی خود دیده ومی پندارند وهستیم اگرما باشیم سیما ثمر بیش از این نمی تواند خواهر .....برای ...... ببرد وبرادرش قانون ساز وخودش وزیر زنانه مقرر بدارد مارشال جعلی بیش ازان وجود ندارد حق بحق دارمي رسد عبد الله وقا نوني سند وطن فروشي وخون ملت را به ايساف فروخته نميتواند ربانی نمیتواند درموجودیت ما داماد خودرا بکشد برای مسعود سازش عربی بدارد برای چکری وغیره دزدان راه را اسان گردد فساد با همه طاقط ان در تمام افغانستان وسعت کرده بتواند امرما وفرمان ما از شرق تابه غرب یک سان زن وناموس افغانی را شغالگران تلاشي كرده نميتواند تيلويزيون تلوع برای ایران ودرنده رهین برای ایران کا ر نخواهد کرد وهمگی با پشتوو دری صحبت خواهد نمود فارسی را نخواهید دید دختران هزاره با این جمال به کثافت اغاخا ني نخواهد پیوست بعوض کانادا و استرا ليا به عربستان رجوع خواهد نمود عیسویت بودایی وگرجه فرنگی دختران افغانی با این نحوه بی عزت نخواهد شد .

گذارش عفوسازمان بين الملل ارايه شده كه درظرف يكسال نظاميان امريكايي با لاي( 1053 ) دختر وزن عراقي تجاوز نموده . گرفتن محفل براي هم جنس بازان دختر وپسر از طرف سفارت امريكا در اسلام اباد كه شخصي سفيرامريكا در ان شركت مينمايد در افغانستان صورت نگرفته يا نخواهد گرفت ايا غرورو اسلاميت كدام افغان برايش اجازه ميدهد كه دختر وپسرش هم جنس باز باشد ايا در كابل جا هاي وجود ندارد كه اجازه ورود تنها براي اتباع خارجي داده ميشود در ميدا ن هوايي بگرام پايگاه امريكايان همه روزه چه ميگذرد بدفتر مركزي ايساف در كابل مرد كشته ميشود بالاي دختران جوان تجاوز ميشودكسي حق فرياد راندارد .

اگر ربانی ستم وکمونستی میخواهد من اسلام وعدالت وشرع نمی توانم خواست این کدام انسانیت است بیا که انتخابات کنیم ....

درنو لوستونكو دا طالب چه د لوړو زده کړو خاونداو په وطن مین اوله موجوده وضعی څخه په هیواد کی ډیر ځوریده داسی مسایل یی مطرح کړل چه ډیر دباور وړوه او دا یی هم راسره وعده وکړه چه په راتلونكو څو میاشتو کی په داسی مسایلو څخه مستند پرده پورته كړي چه هيواد وال ورته حيران او قضاوت به بيا هيواد والو ته پریږدی .

دسرلوړی یو موټی ودان او با امنه افغانستان په امید .

پاید دغه ليکوال ځيني نوري ليکني:

وروستي خبرونه

د موسى كلاولسوالۍ د ټولنيزې شورا رئيس له خپل زوى اولمسي سره ووژل شو

دهلمند ولایت دمطبوعاتي دفتر یوه خبرپاڼه وايي دغه بريد د سه شنبې په ورځ مازديگرد څلوروبجوپه شاوخوا كې...

مصر: اخوان المسلمین له خپلو سيالانو د راي-شمېرنو د منلو غوښتنه وکړه

د اخوان المسلمين ګوند چې د مصر د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې يې نږدې ۶۲ په سلو کې څوکۍ خپلې کړې ...

لوګر: په ځانمرګي بريد کې ۷۰ ملکي وګړي ټپيان شوي

نن جمعه د سهار په اتو بجو او دېرشو دقيقو د لوګر ولايت په محمد آغې ولسوالۍ کې د بهرنيو ځواکونو پر مرک...

دوديزه لويه جرګه به سبا په کار پيل وکړي

له پلان سره سم ټاکل شوې دوديزه لويه جرګه سبا د لړم په پنځه ويشتمه د لويي جرګې په خيمه کې په کار پيل ...

کابل: په ځانمرګي بريد کې ۱۳ بهرني سرتېري ووژل شول

نن غرمه مهال د کابل د دارالامان قصر ته څېرمه د بهرنيو ځواکونو پر کاروان يو ځانمرګی بريد ترسره شو. په...

 • د موسى كلاولسوالۍ د ټولنيزې شورا رئيس له خپل زوى اولمسي سره ووژل شو

  چارشنبه, 28 دسمبر 2011
 • مصر: اخوان المسلمین له خپلو سيالانو د راي-شمېرنو د منلو غوښتنه وکړه

  شنبه, 03 دسمبر 2011
 • لوګر: په ځانمرګي بريد کې ۷۰ ملکي وګړي ټپيان شوي

  جمعه, 02 دسمبر 2011
 • دوديزه لويه جرګه به سبا په کار پيل وکړي

  سه شنبه, 15 نومبر 2011
 • کابل: په ځانمرګي بريد کې ۱۳ بهرني سرتېري ووژل شول

  شنبه, 29 اکتوبر 2011